Heerenveen - GroenLinks Heerenveen wil echte inspraak voor de inwoners van Heerenveen en dat gaat verder dan enkel een advies geven, wat wordt meegewogen in de besluiten die de Gemeenteraad neemt. 

‘Wat GroenLinks Heerenveen betreft blijft de betrokkenheid van inwoners van Heerenveen nog veel te veel hangen op de eerste treden van de participatieladder: informeren, raadplegen en adviseren’, zo geeft fractievoorzitter Gerrie Rozema aan. Zij pleit ervoor om inwoners van Heerenveen in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij grote en klein(er)e veranderingen in hun woonomgeving. Geen raadpleging of advies, maar ‘beginspraak’ waarbij burgers en maatschappelijke organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij plannen.

GroenLinks Heerenveen heeft vertrouwen in de inwoners van Heerenveen en zou graag voorafgaand aan besluitvorming weten hoe ze erover denken. Mensen moeten betrokken worden op het moment dat er nog iets te kiezen valt, niet als de begroting er al ligt. Daarom heeft GroenLinks tegen een motie gestemd om inwoners van Heerenveen om advies te vragen over de begroting voor 2022. Een andere reden om tegen te stemmen is de planning in tijd.

Om een degelijk participatietraject op te zetten voor een groot en complex onderwerp als de begroting, zeker met de grote bezuinigingen die de gemeente te wachten staan, heb je meer tijd nodig dan zes weken. Tot slot is de fractie van GroenLinks Heerenveen van mening dat het vragen van advies verwachtingen oproept. Mensen die een advies hebben gegeven, zullen verwachten dat er iets mee wordt gedaan. Stel dat blijkt dat mensen zorg voor de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente en een goed fietsnetwerk belangrijker vinden dan het faciliteren van topsport? ‘Dan,’ zo verwacht Rozema: ‘zullen partijen die het hardst riepen om raadpleging er geen probleem mee hebben om het advies van de samenleving naast zich neer te leggen.’