Met man, vijf kinderen, hond en katten woon ik in het centrum van Akkrum. Op de NHL Stenden Hogeschool ben ik werkzaam als teamleider van de lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting.

Sleutelwoorden voor mij zijn: inleving, begrip, respect, luisteren, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, toekomstbestendig, bewust, groen en geluk. Deze waarden zijn in mijn ogen met elkaar verknoopt en komen voor mij samen in wat ik doe binnen GroenLinks.

In het groot gaat het om een samenleving waarin mensen met elkaar SAMEN leven. Een samenleving waarin beslissingen die genomen worden blijk geven van verantwoordelijkheid voor de mensen die nu leven, maar ook voor de toekomst.

In de gemeentepolitiek gaat het om de directe omgeving van mensen: het fietspad, de school in de buurt, veiligheid, speelplekken, jongerencentra, de meitinker, hulp waar nodig, weidevogels, megastallen, een schuur bouwen, je bedrijf uitbreiden ….  Ook daarvoor geldt voor mij dat het moet passen binnen het SAMEN. En dat het niet alleen goed is voor een kleine groep mensen en/ of op de korte termijn, maar dat het toekomstbestendig is, zodat ook onze kinderen en kindskinderen een mooi leven kunnen leven in het Friese land!