Met man, vijf kinderen, honden en kat woon ik in het centrum van Akkrum. Naast mijn werk in de raad ben ik teamleider van International Teacher Education Secondary Schools, een internationale lerarenopleiding binnen NHL Stenden Hogeschool in Groningen.

Sleutelwoorden voor mij zijn: inleving, begrip, respect, luisteren, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, toekomstbestendig, bewust, groen en geluk. Deze waarden zijn in mijn ogen met elkaar verknoopt en komen voor mij samen in wat ik doe binnen GroenLinks.

We hebben maar één wereld en daar hebben we niet zo goed voor gezorgd. Ik wil me er voor inzetten om ervoor te zorgen dat ook mijn kinderen een toekomst hebben en met hen ook hun kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat we vanaf nu bij elke beslissing het klimaat op 1 moeten zetten. Dat moeten we samen doen.

Ik geloof in de kracht van de mienskip, een samenleving waarin mensen met elkaar SAMEN leven. Een samenleving waarin beslissingen die genomen worden blijk geven van verantwoordelijkheid voor de mensen die nu leven, maar ook voor de toekomst.

In de gemeentepolitiek gaat het om de directe omgeving van mensen: het fietspad, de school in de buurt, veiligheid, speelplekken, jongerencentra, de meitinker, hulp waar nodig, weidevogels, megastallen, een schuur bouwen, je bedrijf uitbreiden ….

De effecten van de besluiten op het klimaat moeten leidend zijn. Zodat het niet alleen goed is voor een kleine groep mensen en/ of op de korte termijn, maar dat het toekomstbestendig is, zodat ook mijn kinderen en kindskinderen een mooi leven kunnen leven in het Friese land!

Portefeuille:

 • Klimaatadaptatie
 • Bodem
 • Water
 • Opvoeden en opgroeien
 • Integratie en inclusie
 • Huisvesting gemeentelijke gebouwen
 • Accommodaties

Wijk-/dorpwethouder voor:

 • Aldeboarn
 • Heerenveen De Akkers
 • Centrum
 • De Knipe
 • Het Meer

Voor verder info en contactinformatie zie: Gerrie Rozema - Gemeente Heerenveen