De gemeente Heerenveen bestaat uit ruim 20 dorpen en gehuchten plus een aantal buurtschappen. Het is van groot belang dat het op elke plek prettig is om te leven voor jong en oud, voor rijk en arm, voor de sporter en voor de cultuurminnaar. 

We moeten zuinig zijn op onze leefomgeving. Waarden als de schoonheid van het landschap, natuur en dierenwelzijn zijn niet in geld uit te drukken. Zij bepalen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een omgeving en het geluksgevoel dat mensen ervaren. We investeren in goede woningen, prettige wijken. Een plek waar je je thuis voelt in een aantrekkelijke omgeving, dat wil iedereen. We kiezen voor groene buurten met schone lucht en veilige straten, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Als je in Heerenveen of één van de grotere dorpen woont, zijn er speeltuinen en parken in de buurt. Als je in een klein dorp woont, zijn voorzieningen goed bereikbaar. We investeren in het landschap en de wijze waarop dat landschap wordt ingericht. Een mooi landschap met een goede biodiversiteit zorgt voor een betere leefbaarheid en gezondheid voor onze burgers en recreanten en voor meer duurzaamheid. Dat is niet alleen van het grootste belang, het biedt ook economisch duurzame kansen. 

Het moderne gezin bestaat niet standaard uit man, vrouw en kind. In onze samenleving mag je zijn wie je bent, ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt. In onze gemeente bestaan geen tweede- of derderangsburgers. We streven naar emancipatie en werken aan gelijke kansen voor iedereen. Gehandicapten krijgen ondersteuning om zelfstandig te leven. Homo’s kunnen vrij uiting geven aan hun seksuele gerichtheid. Onafhankelijke, kritische individuen vormen samen een zelfbewuste samenleving. We delen een publieke ruimte waarin mensen worden uitgedaagd om nieuwe talenten te ontwikkelen, vastgeroeste ideeën te bevragen en elkaar lastige vragen te stellen. Kunst daagt uit. Kunst brengt leven in de brouwerij, duikt op onverwachte plekken op, verbindt en bevraagt ons. 

De vrijheid van meningsuiting is het fundament van onze vrije samenleving. Het is de onmisbare voorwaarde voor een zinvol democratisch debat. We moeten het 12 verschrikkelijk met elkaar oneens kunnen zijn. We durven elkaar aan te spreken als het nodig is. De grens wordt bereikt wanneer argumenten omslaan in dreigementen, intimidatie en geweld. Iedereen moet zich aan de wet houden. We erkennen diversiteit en bevorderen emancipatie en participatie.

  • Groen (en) wonen
  • Samen leven
  • Veiligheid
  • Scholen en voorzieningen
  • Sport
  • Kansen voor de jeugd
  • Een creatieve samenleving