De decentralisatie van de zorg behelsde naast efficiënter werken en meer zorg op maat ook een forse bezuiniging, waardoor het meer lijkt alsof de overheid aangeeft: “U zoekt het maar uit, want wij moeten bezuinigen”. GroenLinks Heerenveen vindt dat het niet genoeg gaat om wat mensen zelf willen en kunnen. We willen dat de zorg gaat naar de mensen die het nodig hebben. De wensen van mensen staan centraal, niet de structuren of organisaties. Zo moeten ouderen zelf kunnen kiezen of zij thuis blijven wonen met professionele hulp of in kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is. Zo moeten ouders met een meervoudig gehandicapt kind niet twee dagen in de week aan de telefoon hoeven doorbrengen om zorg te regelen voor hun kind, maar moeten zij duidelijk geïnformeerd worden en ontlast worden. Zo moeten mensen zelf weten of ze zorg afnemen van een zorgorganisatie of dat ze liever gebruik maken van de zorg door een naaste. Eigen keuze is voor GroenLinks een belangrijk fundament. Het persoonsgebonden budget is daarvoor belangrijk.

  • Solidair en toegankelijk
  • De doelgroep praat mee
  • Jeugdzorg
  • Zorg voor ouderen en mensen met een beperking