GroenLinks verwacht van burgers een actieve houding en betrokkenheid bij het bedenken van beleid. Zij zijn immers de experts?! Onze gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor de omgeving. De gemeente zet zich dan ook in om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vastgelegd door de Verenigde Naties.

  • Werk
  • Werkzoekenden
  • Vrijwilligers
  • Inkomen
  • Kinderopvang
  • Schuldenproblematiek