GroenLinks Heerenveen staat voor:

Groen, Duurzaam & Rechtvaardig

GroenLinks Heerenveen wil ons stukje aarde leefbaar doorgeven aan volgende generaties en kiest daarom voor een groen en duurzaam Heerenveen, met een schone lucht en een gezonde leefomgeving. Wij kiezen voor een zorgzame gemeente waarin iedereen meetelt en een rechtvaardige verdeling van werk, inkomen en welzijn vooropstaat.

Gezond en gelukkig

Het is van groot belang dat het op elke plek prettig is om te leven voor jong en oud, voor rijk en arm, voor de sporter en voor de cultuurminnaar. Zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene leefomgeving gaan hand in hand: je wilt gezond zijn én je vitaal en gezond voelen. We kiezen voor een Heerenveen met groene buurten met schone lucht en veilige straten, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien en mensen worden uitgenodigd te tuinieren, te wandelen en te fietsen. We beschermen onze natuur, gaan het evenwicht terugbrengen in onze landschappen en ze versterken, en we maken onze omgeving weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering: extreme hitte, droogte en hoosbuien. Bouwen voor de mens betekent wat ons betreft ook bouwen voor dieren en insecten. Groen maakt gelukkig en groen houdt gezond!

Groen

Waarden als de schoonheid van het landschap, natuur en dierenwelzijn zijn niet in geld uit te drukken, maar bepalen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een omgeving en het geluksgevoel dat mensen ervaren. Voldoende groen, schone lucht en natuur zijn onmisbaar voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan van dieren en insecten. Iedereen heeft recht op een groene omgeving in de buurt van hun thuis. Wij beschermen onze natuur, strijden voor het recht op een groene leefomgeving voor en van ons allemaal en komen op voor wat waardevol en kwetsbaar is. In de gemeente Heerenveen maakt GroenLinks het verschil door bij ieder bouwproject, elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan, groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal te stellen.

Duurzaam

Wij willen de aarde leefbaar doorgeven aan volgende generaties en daarvoor moeten we nu in actie komen. GroenLinks zorgt ervoor dat klimaat en duurzaamheid in Heerenveen bovenaan de politieke agenda staan. Denk aan goed geïsoleerde huizen met lager energieverbruik en zonnepanelen, groene gevels en groene daken, schone lucht en veel groen om je heen, innovatieve ondernemingen op groene stroom, een groen en toegankelijk OV, omscholing naar groene banen om de energietransitie in te zetten en biologische landbouwers die oog hebben voor dierenwelzijn en het duurzaam omgaan met de aarde en voor hun diensten aan de samenleving, zoals natuurbeheer, een goede beloning krijgen. De energietransitie kan alleen slagen als we het lokaal en samen doen, daarom zetten wij in op burgerraden, organiseren we wijk -en dorpsgesprekken, ondersteunen we energiecoöperaties en zorgen we ervoor dat niemand afhankelijk is van grote monopolistische bedrijven. We bieden inwoners met weinig financiële middelen de kans om mee te doen in coöperatieve energieprojecten en te profiteren van de opbrengst, bestrijden energiearmoede en zorgen dat de totale woonlasten van huishoudens met een lager inkomen niet stijgen.

Rechtvaardig

Ongelijkheid en onzekerheid zijn geen natuurverschijnselen, het zijn politieke keuzes. GroenLinks kiest voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen het recht heeft om mee te doen, waarin kwetsbare mensen worden ontzien, rijken de zwaarste lasten dragen en waarin vertrouwen de basis is, in plaats van wantrouwen. Zorg wordt verleend met het oog op versterking van de volgende generatie. Goede zorg dient voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te zijn, ongeacht je (culturele) achtergrond, sociaal-economische status of handicap, daarom stelt de gemeente Heerenveen een inclusieagenda op. Om zeker te zijn dat niemand buiten de boot valt, wordt aandacht voor taal, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden, samen met een aanpak tegen sociaal isolement en eenzaamheid, een speerpunt in ons welzijnsbeleid.

SamenLeven

GroenLinks vindt dat ‘economische groei’ of ‘meer geld’ niet het allerbelangrijkste in de politiek moet zijn. Het gaat over mienskip, klimaat, veiligheid, wonen, gezondheid en meer. Het gevoel van mienskip mag niet verloren gaan, mensen moeten met elkaar in verbinding kunnen blijven, elkaar kunnen blijven ontmoeten op straat en in buurt- en sportverenigingen. GroenLinks bouwt daarom aan mooie en gemengde wijken en dorpen, die prettig leefbaar, veilig en goed bereikbaar zijn, met voldoende groen, speelruimte en voorzieningen. Samen met de Plaatselijk Belangen en wijkverenigingen gaan we ‘wijkgesprekken’ voeren over de energietransitie, zodat inwoners kunnen aangeven hoe we hun buurt kunnen verbeteren en verduurzamen.