De grootste uitdaging van onze tijd zie ik in het creëren van een positief toekomstperspectief, waarin klimaatverandering wordt ingedamd, biodiversiteit weer ademruimte krijgt en we deze thema’s op basis van gelijkwaardigheid aanpakken.

Dit moet gebeuren op een manier waarop iedereen mee kan doen en meeprofiteert van vooruitgang en waarin we tevreden kunnen zijn met wat er is. Een perspectief waarin kwaliteit vooropstaat, van leven, onze leefomgeving en alles wat we gebruiken. Dit vooruitzicht herken ik terug in GroenLinks. Daarom is het mijn partij.

Contact: y.vanwoersem@heerenveen.nl

Portefeuille: Algemene zaken (waaronder financiën, bestuurlijke zaken en veiligheid)

Contactpersoon voor dorpen en wijken:

  • Aldeboarn
  • Akkrum en Nes
  • Bontebok
  • De Knipe
  • Katlijk
  • Mildam
  • Oude- en Nieuwehorne