Mijn naam is Jefrey Dekker, ik ben 21 jaar en student bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden.

Sinds 2 jaar woon ik samen bij mijn vriendin in Heerenveen en zij heeft mij de schoonheid van de gemeente en omstreken leren kennen. Ik ontmoet nog steeds nieuwe delen en mensen van deze mooie gemeente en kijk met een frisse blik op de vraagstukken. Zo is mijn liefde voor deze gemeente en haar toekomst gegroeid. 

Ik ben ieder jaar vanaf de lente fanatiek visser en daar vanuit is mijn liefde voor de lokale natuur ontstaan. Voor mij is het dan ook prioriteit dat er een goed en eerlijk milieu is voor iedereen, vandaag en in de toekomst. 

Ook ben ik betrokken bij DWARS, de dochterpartij van GroenLinks, waarin we met vooral jongeren praten over de politieke kwesties. Ik wil graag de jongeren een stem geven in de politiek. Wij willen een actieve bijdrage leveren aan de toekomst, daarnaast zijn wij zwaar ondervertegenwoordigd in de lokale politiek en daar wil ik verandering in brengen.

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en ondersteuning Financiën 

Contactpersoon dorpen en wijken: alle wijken binnen Heerenveen