Geboren en getogen in de Noordoostpolder, plek van sterke gemeenschapszin, pionieren en doorzetten. Twaalf jaar geleden naar Heerenveen verhuisd. Getrouwd, twee katten en twee bonuskinderen en vijf kleinkinderen. Werkzaam als verzekeringsadviseur.
Bezit een groot gevoel voor rechtvaardigheid en zet de mens boven de cijfers, kijk naar wat een besluit oplevert voor wat het kost. In 2018 ben ik raadslid geworden en heb me ingezet voor de mensen waar de klappen vallen. Mensen die leven in armoede, senioren, mensen in schulden, kinderen met een zorgvraag, laaggeletterden etc. Ook kunst en cultuur draag ik een warm hart toe en is wat mij betreft van groot belang ter verhoging van het welzijn en gevoel van geluk voor onze inwoners.
Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Het cultuur-historisch erfgoed in onze gemeente dienen we zuinig op te zijn.
Iedereen moet mee kunnen doen in onze “mienskip”, zonder uitzondering.

Het mooie van de gemeentepolitiek is dat het gaat om zaken die de mensen in je directe omgeving raakt en besluiten direct zichtbaar zijn.
Besluiten nemen voor de lange termijn en niet voor de korte termijn zou de insteek moeten zijn.

Leven in een groene, sociale, levende gemeente waar de inwoners een gevoel van geluk ervaren en zichzelf gehoord voelen, dat is mijn streven.