Op de raadsvergadering van 20 mei jl. stond het plan “experiment Doorbraak” op de agenda. Experiment Doorbraak heeft de doelstelling om met concrete actie en passend handelen multiprobleemgezinnen, een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen,  te ondersteunen, zodat duurzame veranderingen ontstaat. GroenLinks Heerenveen onderschrijft de doelstelling van harte maar heeft grote vraagtekens bij de (kosten)effectiviteit van het plan, dat 110.000 euro per jaar gaat kosten.

Waarom kiezen voor dit experiment Doorbraak, terwijl veelbelovende en goede alternatieven aanwezig zijn voor een effectieve aanpak van multiprobleemgezinnen? Grote zorg van GroenLinks is dat door deze nieuwe aanpak, die bovenop bestaande hulpverlening wordt gezet, zonder bewijs van de kosteneffectiviteit ervan, de zorg alsmaar duurder en complexer wordt. GroenLinks ziet liever dat er ingezet wordt op bewijs ondersteunde aanpak waar de multiprobleemgezinnen duurzaam ondersteund worden.

Naast effectieve behandeling van psychische problemen en praktische hulp, moet er allereerst worden voorzien in basale levensbehoeften, zoals schulden, veiligheid en huisvesting. Als de basale levensbehoeften op orde zijn, kan een gezin uit de overlevingsmodus komen, ontstaat er perspectief, wat de doorbraak kan zijn naar een betere toekomst.

GroenLinks Heerenveen heeft dit plan, als enige partij, tijdens de stemming niet ondersteund. “Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen,” aldus raadslid Grietje van Dijk.