We stelden Ruth Karakaya van het LeerWerkLoket Fryslân en Erik Hanenburg van GroenLeven alvast een paar vragen: 

We vragen aan Ruth Karakaya van Leren en Werken: wat kan het LeerWerkLoket Fryslân doen voor mensen op de arbeidsmarkt die bang zijn hun werk kwijt te raken door de energietransitie? Komen er nieuwe banen, kun je omscholen?
De overstap op duurzame energie heeft grote gevolgen op de werkvloer. Er ontstaan nieuwe banen, er verdwijnen banen en er veranderen banen. Bij het LeerWerkLoket Fryslân kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen en werkend leren. Het LeerWerkLoket Fryslân versterkt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt met producten, diensten, activiteiten en scholing in de duurzame industrie. Voorbeelden daarvan zijn: Mensen omscholen naar een baan in de duurzame industrie zoals opleidingstrajecten tot servicemonteur duurzame inzetbaarheid installatietechniek; Evenement Perspectief in Techniek, waarbij je kunt snuffelen/je oriënteren in de duurzame industrie en loopbaanadviesgesprekken.

We vragen aan Erik Hanenburg van Groen Leven: waar staat u voor en wat doet Groen Leven?
Als zelfstandig (energie)jurist en bestuurder werk ik voor binnen- en buitenlandse ondernemingen aan zon, wind en geothermie-projecten. Groen Leven ontwikkelt zonnepanelen en grootschalige zonnedaken.
Wat merkt de gewone man of vrouw daarvan? Heeft u daar ook een geslaagd voorbeeld van?
Ik denk niet dat mensen daar direct iets van merken. Het zijn langjarige projecten. Ik werk vooral op de achtergrond en probeer energietransitie-technologieën aan elkaar te koppelen; bijvoorbeeld zon&wind met waterstof, opslag, zon en algengroei voor voedingssupplementen.
Wat is uw belangrijkste advies aan mensen met een gewone of kleine beurs, als het gaat over zuiniger omgaan met energie? Of, als het om de arbeidsmarkt gaat, wat voor advies heeft u over kansen op werk in de duurzame energie?

Ik vind dat we allemaal veel te veel consumeren; van kleding tot en met eten. Energie ook. Los van de grootte van de beurs, kun je door kleine maatregelen veel bereiken. Verwarming lager, trui aan, 100km per uur, minder (rund)vlees, minder spullen, minder reizen etc.

Arbeidsmarkt: als je je nu concentreert op energie & klimaat, heb je waarschijnlijk een toekomstbestendige baan met hoge maatschappelijke relevantie.

Wat hoopt u op de avond over energietransitie vooral aan vragen te krijgen?
Over hoe complex de energietransitie is? Hoe worden energieprojecten ontwikkeld? Wat betekent de overgang van een centrale naar een decentrale energievoorziening?

Welke vraag mist u terwijl u daar toch graag wat over zeggen wilt?

Hoe krijgen we iedereen van de stokpaardjes af. Samenleving is gepolariseerd. Al snel ben je voor of tegen; en dat dan voor altijd. Hoe doorbreken we dat? Dit geldt op alle vlakken; politiek naar overheid, belangorganisaties tot wetenschappers etc. Waar vinden we goede (en onafhankelijke) informatie? Vragen aan Patrick van Klink van de FNV, de gastspreker van deze avond: