Woningcorporatie Accolade is één van de organisaties die vertegenwoordigd zullen zijn in het panel op de avond over de energietransitie op 26 februari. We hebben Fred Hesselink, directieadviseur van Accolade, alvast een paar vragen voorgelegd. Hesselink hoopt op de avond vragen te krijgen over de aanpak van Accolade en het tempo. Lees verder voor het interview.

Heb jij  vragen over de energietransitie, laat het ons vast weten in een reactie! Op 26 februari leggen we ze aan de panelleden voor.

 

Interview Fred Hesselink, woningcorporatie Accolade

Wat is voor uw organisatie het raakvlak met duurzaamheid en energietransitie?

Raakvlak is dat wij ons verantwoordelijk voelen voor een duurzame wereld. Wij willen dan ook onze 16.000 woningen verduurzamen (lees energiezuinig maken en op termijn aardgasloos) om èn de Co2 uitstoot te verminderen èn hiermee de energielasten voor onze huurders in de hand te houden. Dat laatste omdat de betaalbaarheid van wonen een belangrijk issue is voor onze huurders.

Wat merkt de gewone man of vrouw daarvan? Heeft u daar ook een geslaagd voorbeeld van?

Onze huurders merken de hogere energielasten dit jaar. Daarom zijn we al tijden bezig om woningen beter te isoleren en brengen we zonnepanelen aan. Talloze voorbeelden van geïsoleerde woningen waarbij de energierekening is gedaald. Een voorbeeld zijn de woningen aan de Commandeurstraat in Heerenveen. Hier hebben woningen een nieuwe schil gekregen en zijn energiezuiniger geworden.

Wat is uw belangrijkste advies aan mensen met een gewone of kleine beurs, als het gaat over zuiniger omgaan met energie? Of, als het om de arbeidsmarkt gaat, wat voor advies heeft u over kansen op werk in de duurzame energie?

Ons advies: kijk na wat je verbruikt en hoe je daarin kunt besparen.

T.a.v. de arbeidsmarkt zal de verduurzaming veel werk betekenen voor de bouwbedrijven en installateurs. De vraag naar personeel om het werk uit te voeren zal stijgen, kortom de kansen op werk zijn groter.

Wat hoopt u op de avond over energietransitie vooral aan vragen te krijgen?

Vragen over het waarom (waarom is de energietransitie zo belangrijk, ook vanuit Accolade gezien), over de aanpak van Accolade (dikke jas, opwekken duurzame energie en houding en gedrag), de aanvliegroute, en in welk tempo.

Welke vraag mist u terwijl u daar toch graag wat over zeggen wilt?

Hoe urgent is de kwestie duurzaamheid?

Wat doet Accolade allemaal aan duurzaamheid en hoe pakken jullie dat aan?

Kan Accolade dit alleen? Nee, we werken samen met corpo’s, gemeenten, provincie en energiebedrijven.