Op woensdag 20 maart zijn er waterschapsverkiezingen. Tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen. Waar gaan die verkiezingen eigenlijk over? Waarom zou je gaan stemmen? Monique Plantinga, inwoner uit de Gemeente Heerenveen, lid van GroenLinks, verkiezingskandidaat nr. 3 voor waterschapspartij Water Natuurlijk Fryslân en voorzitter van de Stichting Tsjingas: “Heerenveen bijvoorbeeld ligt midden in de prachtige Friese veenweiden. Onder invloed van zuurstof verdwijnt veen. Dit leidt tot bodemdaling en CO2-uitstoot. Door anders om te gaan met waterpeilen kan dit afgeremd of gestopt. Hier ligt een rol voor het waterschap.”

 

Monique, wat heb jij met water?
Ik heb een Fries hart en woon met veel plezier al lang in Friesland. De laatste jaren in het fijne, waterrijke Aldeboarn. Friesland en water, dat hoort bij elkaar. Ik vind het belangrijk dat we het Friese landschap koesteren en dan is goed waterbeheer heel belangrijk. Het waterschap gaat daar over. Wil je daar invloed op hebben, dan is stemmen belangrijk. Vanuit de stichting Tsjingas zet ik me ook in voor afbouw van gaswinning en opschaling van duurzame energie.

Klimaatverandering en het waterschap, hoe zie jij dat?
Klimaatverandering raakt ons allemaal. Ook het werk van het waterschap verandert hierdoor. Denk bijvoorbeeld aan zeespiegelstijging, of aan droogte zoals afgelopen zomer, of aan hoosbuien. Waterschappen moeten zich hier op instellen. Door bijvoorbeeld water langer vast te houden in bufferzones, voor droge tijden. Of door goede gemalen die snel te veel water af kunnen voeren. Dijken, bufferzones en gemalen, dat zijn zaken waar het waterschap over beslist. Zelf kunnen we ook een steentje bijdragen, door meer groen en minder steen in onze gemeente. Dat helpt bij het afvoeren en vasthouden van water.

Meer weidevogels, meer biodiversiteit, kan het waterschap daar een rol in spelen?
Absoluut. Weidevogels zijn in het voorjaar bijvoorbeeld blij met nattere gebieden. En insecten houden van natuurvriendelijke oevers. Niet alleen voor de biodiversiteit is dat goed, maar het levert ook een nog mooier en gevarieerder landschap op. Met de keuzes die het waterschap maakt heeft zij hier invloed op.

Wie betaalt het waterschap?
Wij betalen allemaal waterschapsbelasting. Dus dat is nog een reden om vooral wel te gaan stemmen, zodat je invloed hebt op hoe het geld wordt gebruikt. Deze tijd vraagt erom dat het waterschap het goede voorbeeld geeft, dat het luistert naar alle partijen en naar de natuur.

Waarom doe je mee aan de waterschapsverkiezingen?
Omdat water belangrijk is. Een levensbron. Belangrijk voor de landbouw, natuur, recreatie, mens en dier. Schoon water, niet te veel en niet te weinig. Een hele uitdaging, want water staat onder druk. Door klimaatverandering bijvoorbeeld, maar ook door vervuiling. In onze gemeente zijn mooie wateren, waar we in de zomermaanden graag in zwemmen en varen. Schoon water is dan wel zo prettig. Schoon water wordt bijvoorbeeld bedreigd door wegwerpplastic, microplastics, chemicaliën gebruikt bij gaswinning, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Het is belangrijk dat dit een halt wordt toegeroepen en daar zet ik mij graag voor in.