Het vrouwenvoetbal in Heerenveen was in ernstige organisatorische en financiële problemen gekomen. De problemen waren zelfs zo groot dat het vrouwenteam uit de eredivisie dreigde te verdwijnen. Een jammerlijke zaak! Het vrouwenvoetbal, dat in Heerenveen op top-niveau wordt gespeeld, levert een belangrijke bijdrage aan het sportieve imago van onze gemeente. De verwachting is dat veel meiden door de prestaties van het team worden geïnspireerd om ook te gaan voetballen. Het college wilde de helpende hand uitsteken door 150.000 euro te doneren. Of in de vorm van een gift, of in de vorm van een lening. Dat zou nog bekeken worden.

GroenLinks was kritisch over gemeentelijke financiële bijdrage aan het vrouwenvoetbal. Hoe sympathiek ook, de fractie vond dat eerst sc Heerenveen en de KNVB aan zet waren. GroenLinks wilde wel meewerken aan het financieel ondersteunen van de club, maar dat alleen in de vorm van een lening. sc Heerenveen heeft hiervoor voldoende middelen.  Er zijn zoveel sportclubs die zo nu en dan in moeilijkheden verkeren: “tegen wie kun je dan nog nee zeggen?”, zo vroeg de fractie zich af. Bovendien rekent GroenLinks het ondersteunen van  proffesionele voetbalclubs niet tot de kerntaken van de gemeente: “we hebben te maken met explosief stijgende kosten op het gebied van de jeugdzorg. Over 2018 is een sprake van een overschrijding van vier miljoen. Dit soort zaken gaan voor”, stelde GroenLinks in de raadsvergadering.

GroenLinks vroeg ook aandacht voor de achtergestelde positie van het vrouwenvoetbal ten opzichte van de mannenteams aan de orde te stellen: “dit lijkt een goed moment om de gelijkheid te regelen”, stelde de fractie.

Wethouder Zoetendal vond het jammer genoeg niet nodig de contacten met sc Heerenveen extra te belasten door aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Een motie van GroenLinks om de bijdrage alleen in de vorm van een lening beschikbaar te stellen haalde het niet en kreeg alleen steun van de FNP.