Bestuur en fractie van GroenLinks Heerenveen nodigen je van harte uit om op vrijdagavond 25 januari te klinken op het nieuwe jaar.  Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden de Groene Lintjes voor 2018 uitgereikt. Voor de publieksprijs kan nog gestemd worden tot en met donderdag 24 januari door een mail te sturen naar secretaris@groenlinks-heerenveen.nl. Lees verder voor de kandidaten en de volledige uitnodiging. 

Inmiddels is het traditie dat ook de Groene Lintjes op de nieuwjaarsreceptie worden uitgereikt. De kandidaten vormen een inspirerend voorbeeld voor de diversiteit in mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen. Hieronder vind je de beschrijving van de kandidaten. De kandidaten worden voorafgaand aan de uitreiking geïnterviewd door de raadsleden Gerrie Rozema en Grietje van Dijk.

Er is een publieksprijs en een juryprijs. Voor de publieksprijs kan nog gestemd worden tot en met donderdag 24 januari door een mail te sturen naar secretaris@groenlinks-heerenveen.nl.

De prijs van de jury wordt bepaald door de juryleden Lolke Eijzenga, Sasja Wolters en Hilda Feenstra. Om 20:00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in gebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, in Heerenveen. Marjolein Wielinga uit Heerenveen verzorgt een muzikaal intermezzo.  Zij speelt fagot en zal verschillende korte stukken spelen om de veelzijdigheid van het instrument te laten horen. Na de prijsuitreiking volgt de nieuwjaarsborrel. Leden en belangstellenden zijn  van harte welkom.

KANDIDATEN

Benny Holtrop, De Knipe: schrijver en natuurpromotor

Benny Holtrop was, nu al weer enige jaren geleden, gedwongen te verhuizen van een huis met een groot erf in Jubbega naar een woning met een klein stukje grond er omheen dat onder gemeenschappelijk onderhoud viel van de woningstichting Accolade. Benny wilde dat stukje grond zo inrichten dat de natuur er, onder toezicht, zijn gang kon gaan. Het stuitte op verzet, maar hij heeft doorgezet. Langzamerhand heeft hij de achting van de tuinlieden veroverd, die oorspronkelijk het onderhoudswerk verrichtten aan het terrein.

Rond een wilgenloot die is uitgegroeid tot een mooie jonge knotwilg heeft hij wilde planten laten groeien uit zaden. Benny: “Je kunt de natuur op enkele vierkante meters tuingrond niet haar gang laten gaan, dan gaat een enkele soort overheersen. Maar het kan wel op regulerende wijze. Na enkele jaren ontstaat er een zeker evenwicht”.

In de tuin groeit van alles en het is geworden tot een echte vogeltjestuin, een insectentuin, maar ook een poezentuin. Benny vindt het jammer wanneer mensen de aarde bedekken met onkruid-remmend plastic om dat af te dekken met grint, of tegels. Zijn tuin laat zien wat individuele  mensen, die intensief met de natuur bezig zijn, voor moois kunnen laten ontstaan.

Stichting Tijd  https://www.stichtingtijd.nl

Op 15 mei jl. is de Ecokathedraal in Mildam overgedragen van de familie Le Roy aan de Stichting TIJD. De Stichting kan nu de komende generaties verder met de fundamenten van Louis Le Roy, als fysieke bouw- en werkplaats en als kenniscentrum in Friesland, Nederland en daarbuiten. De Stichting timmert enorm aan de weg om te laten zien “hoe we ook op een andere manier met de aarde en met elkaar om kunnen gaan en dat we daar gelukkiger van kunnen worden! ”.

Met het symposium Minimalisme, Geluk en Gemeenschapszin, heeft de Stichting TIJD een gevoelige snaar geraakt. Door de website, social media en mond-tot-mond reclame weten steeds meer mensen de locaties in Heerenveen en Mildam te vinden en worden rondleidingen gegeven voor diverse groepen. “Elke rondleiding leidt tot een debat over hoe we met de natuur en met elkaar omgaan. Door de hitte in de zomer van 2018 konden we laten zien dat er in de Ecokathedraal een andere wereld is ontstaan dan in het weiland er naast”. Verder worden er workshops gegeven, er is een informatiebord geplaatst bij de Ecokathedraal in Mildam, een film gemaakt en een boek uitgegeven.

Miedema Natuurlijk   http://miedemanatuurlijk.nl

Miedema Natuurlijk is een biologische melkveehouderij in het hart van Friesland. De koeien lopen zoveel mogelijk buiten, waar ze kunnen genieten van kruidenrijk gras. Ook de hazen, insecten en de weidevogels voelen zich hier thuis. En daar gaat het om, want: biodiversiteit is rijkdom!

‘”De natuur heeft veel kracht. In plaats van de natuur te beteugelen, willen wij de natuur vóór en met ons laten werken. Alles hangt met elkaar samen. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen gezond kunnen zijn in een gezonde omgeving”.

Om een gezonde bodem, een sterk ecosysteem en biodiversiteit te krijgen zijn twee belangrijke keuzes gemaakt. Waar mogelijk is het waterpeil verhoogd, zodat de beestjes meer aan de oppervlakte van de weide gaan leven. Dit is gunstig voor de weidevogels. Daarbij worden er geen onkruidbestrijdingsmiddelen in de weiden gebruikt.

De verschillende kruiden in het gras zijn juist nuttig. Onder andere omdat ze veel mineralen en vitaminen bevatten , die een gezonde aanvulling op het grasdieet van de koeien zijn. Kruidenrijk gras is cruciaal voor het voortbestaan van bestuivende insecten zoals bijen en die spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Maar kruidenrijk gras is ook mooi en daar geniet iedereen van.

Ekoplaza Heerenveen

Ekoplaza Heerenveen is een biologische supermarkt. Het motto van eigenaar Sebastiaan Kuipers: “Als we de aarde goed behandelen, levert deze gezonde, smakelijke producten op. Voedsel zoals het bedoeld is”.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt Ekoplaza belangrijk. Daarom ondersteunt zij diverse initiatieven voor mensen die o.a. eenzaam of niet voldoende daadkrachtig zijn. Producten voor uitjes, kerstpakketten of een Kerstdiner worden geschonken. Zo ondersteunt Ekoplaza ook Stichting Houvast door wekelijks broden te schenken.

Ekoplaza ziet het ook als een deel van haar missie om de Plastic Soup tegen te gaan. Er ligt een bewuste focus op het verminderen of voorkomen van het gebruik van plastic. Composteerbare groentezakken, een bigshopper met statiegeld en plastic is van praktisch alle rolcontainers verbannen door een ander manier van werken. “Het liefst verpakken we in materialen die de natuur aan kan. We zijn trots en blij met het feit dat we helpen de bewustwording rondom plastic te vergroten”.

Ekoplaza staat 100% biologisch en milieubewust in het leven. Zo is zij als enige winkel in Heerenveen EKO gecertificeerd. Daarnaast werkt zij met zoveel mogelijk lokale leveranciers. Het team staat klaar voor alle voedingsvragen en er is altijd ruimte voor een praatje of een lach.

Reuzedei Akkrum  https://reuzedei.nl

Sinds 2010 is de organisatie van de Reuzedei Akkrum actief in het jaarlijks organiseren van het evenement voor duurzaam wonen, leven en werken. Het is een initiatief gericht op het verbinden van mensen, groepen en organisaties en het stimuleren van samenwerking binnen die groepen. Om het geheel meer luister te geven is het twee daagse evenement NK Zonnebootrace gekoppeld aan de Reuzedei. Hierbij meten Technasia, Hogescholen en bedrijven zich met elkaar in 3 disciplines om zichzelf uiteindelijk Nederlands Kampioen te mogen noemen met hun eigengebouwde zonneboten.

De Reuzedei start ieder jaar met een lezing van een prominente Nederlander die zijn strepen op het gebied van duurzaamheid al heeft verdiend en/of volop bezig is deze te verdienen, het zijn niet de minste met namen als Jan Terlouw, Diederik Samson en Wubbo Ockels. Dit geweldige evenement wordt afgesloten met het watermuziekspektakel, waarbij iedereen kan genieten van intieme mini-concerten vanaf de eigen boot of een willekeurige andere boot (de gastvrijheid is ongekend in Akkrum). Uiteraard is het ook vanaf de kant volop genieten. “De Reuzedei is er voor iedereen, omdat duurzaamheid niet langer de toekomst is, maar deel uitmaakt van ons dagelijks leven en wij dat graag zichtbaar, tastbaar en toegankelijk maken”.

Ecologische wilde bloementuin, achter de tuinmanswoning van Huize Voormeer

Op initiatief van Marjolein Wielinga, bewoonster van Huize Voormeer, Heideburen 97, Heerenveen is in 2015 een plan gemaakt voor een ecologische wilde bloementuin achter de tuinmanswoning op no. 99.

In 2014 had zij de Imkervereniging al uitgenodigd enkele bijenkasten neer te zetten, in het park van het hoofdgebouw. De imkers Johan en Martin Witteveen deden dat maar al te graag, vanwege o.a. de vroege bloei van de stinseplanten, fruitbomen en linden. Het braakliggende, drassige grasland achter de tuinmanswoning werd opgehoogd, beplant en ingezaaid. Een gedeelte is nat gehouden voor bijzondere moerasplanten.  Een grotere bijenbevolking werd neergezet. Langzaamaan komt er een grote diversiteit van bloemen tevoorschijn. Veel geduld en volharding is nodig om steeds kleine resultaten te bereiken. Een aantal vrijwilligers helpt dapper mee.

Het bosje achterin de tuin zorgt voor de nodige uitwisseling van CO2 in zuurstof, een kleine compensatie voor de uitlaatgassen van de omringende snelwegen en de stenen tuintjes. Het spreekt voor zich dat er geen gifstoffen gebruikt worden.

In 2019 werd voor het eerst een open tuinendag georganiseerd, met uitleg en een kijkje in een bijenkast door de imkers. Het geheel werd opgeluisterd door kleine concertjes in het theehuisje achter het hoofdgebouw. Dit wordt de komende jaren gecontinueerd.