HEERENVEEN De begroting van de gemeente Heerenveen is op orde. Dat bleek maandagavond tijdens de raadsvergadering waarin de begroting voor 2021 aan bod kwam. In de begroting staan de uitgaven en het beleid dat daarvoor geldt. Ook heeft de raad het meerjarenperspectief 2021-2024 vastgesteld. Daarin staat wat er de komende jaren wordt aan inkomsten, kosten en investeringen.

Raadsleden lieten wel weten zich zorgen te maken over de financiële positie van de gemeente, over schulden van inwoners, over jeugd en over duurzaamheid.

De begroting staat in het teken van financieel herstel. Vlak na de zomer werden financiële fouten ontdekt, waardoor een tekort van bijna twee miljoen moet worden opgelost in het meerjarenperspectief.