Gemeenteraadslid voor GroenLinks, Grietje van Dijk stelde donderdag 10 januari,  in de commissie SamenlevingsZaken vragen over de stand van zaken omtrent museum Belvédère. Aanleiding hiervoor was een motie vreemd die op 19 december is aangenomen bij de Provinciale Staten Fryslan. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om samen met de gemeente Heerenveen en museum Belvédère de door Belvedere gestelde problemen met betrekking tot financiën en/of het groot achterstallig onderhoud inzichtelijk te maken en op te lossen.

Museum Belvédère stelt al geruime tijd te kampen met problemen met betrekking tot de financiën en achterstallig onderhoud. Museum Belvédère is een parel onder de kleine musea, sprak onze burgemeester van der Zwan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak, een museum om trots op te zijn. Daar is GroenLinks Heerenveen het van harte mee eens. Belvédère is een museum met onderscheidende identiteit en is een cultureel toeristische trekpleister van formaat. Een museum dat onze aandacht en ondersteuning verdient.

Mevrouw van Dijk vroeg de wethouder of het college van gedeputeerde staten al contact heeft opgenomen, of de wethouder op de hoogte is van de bestaande problemen bij het museum en of er al een plan van aanpak in de maak is om museum Belvédère uit de problemen te helpen.

Wethouder Broekhuizen beloofde de commissie op de hoogte te houden van eventuele vervolgafspraken, hij gaf aan dat het museum ook het college ter harte gaat. Nu is nog niet duidelijk wat de rol van onze gemeente zal zijn als vervolg op de provinciale motie, gesprekken met de betrokken partijen zullen dit verhelderen.