Naar aanleiding van een doorslaggevend artikel van de NOS zag de fractie gelegenheid om haar vragen te stellen, want het onderzoek naar de uitstoot van houtkachels laat weinig te wensen over. Dankzij de nieuwe rekenmethode van het RIVM is er nu vastgesteld dat houtkachels verantwoordelijk zijn voor maar liefst 23% van de uitstoot van fijnstof in ons land.

De naam zegt het al: fijnstof bestaat uit super fijne stofdeeltjes die in de lucht blijven zweven. Wij ademen ze hierdoor in, maar hoe kleiner de deeltjes zijn, des te dieper ze in het lichaam doordringen. Dit is ontzettend schadelijk voor de gezondheid, met alle gevolgen van dien. Denk aan verergering, of ontstaan, van hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en kanker. Daarbij is er bij korte blootstelling al een aanzienlijke kans op geïrriteerde neus, keel en ogen: klachten die de meesten van ons wel herkennen.

Niet enkel de rook, maar vooral de schadelijke stoffen in de houtrook veroorzaken klachten en ziektes. De houtrook bevat naast fijnstof ook koolmonoxide, roet, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en vluchtige organische stoffen. Voor zover we weten overlijden er jaarlijks 900 tot 2700 mensen voortijdig, doordat zij (langdurige) in aanraking zijn geweest met de uitstoot van houtkachels.

Het RIVM waarschuwt door middel van een stookalert wanneer er niet gestookt mag worden, in verband met slechte luchtkwaliteit. GroenLinks is echter van mening dat dit niet voldoende is om de gevolgen in te perken. Daarom stelt de fractie, bij monde van fractievoorzitter Gerrie Rozema, verschillende vragen aan het College van B&W, waaronder: ‘Bent u het eens met de constatering dat het recht om hout te stoken ondergeschikt zou moeten zijn aan gezondheid en milieuvervuiling?’ en ‘Wat is de situatie in onze gemeente qua klachten en handhaving waar het gaat om overlast door houtstook?’

Ook vraagt de partij naar de stand van zaken en toekomstplannen inzake aanpak van de overlast, een algeheel stookverbod, voorlichting en informatievoorziening voor houtstokers en controle op stookinstallaties.