Aan welke organisatie(s) bent u verbonden en wat is daarin het raakvlak met duurzaamheid en energietransitie?

Ik ben verbonden met de FNV- klimaatwerkgroep, Rotterdams Milieucentrum bestuur.

Met de klimaatwerkgroep hebben we de energietransitie op de agenda van de FNV gekregen. Het is een kenniscentrum geworden van actieve leden.

Bij het Milieucentrum zit ik in het bestuur. Het Milieucentrum heeft veel activiteiten geïnitieerd. Zoals milieucoaches, de dak-akker, voorlichting aan leden van verenigingen van eigenaren over de energietransitie.

Wat merkt de gewone man of vrouw daarvan? Heeft u daar ook een geslaagd voorbeeld van?

Je werk gaat veranderen, je woonomgeving gaat veranderen, je huis gaat veranderen. Het is een kans om grip te krijgen op je leven samen met anderen.

Een geslaagd voorbeeld is de Vorming van energiecoöperaties.

Wat is uw belangrijkste advies aan mensen met een gewone of kleine beurs, als het gaat over zuiniger omgaan met energie? Of, als het om de arbeidsmarkt gaat, wat voor advies heeft u over kansen op werk in de duurzame energie?

Kom van de bank. Bemoei je met het energie beleid in je gemeente samen met je vakbond, huurders vereniging of milieuorganisatie.

Kom op voor kansen en goede afspraken samen met de FNV. Er zijn mogelijkheden, maar die realiseren zich niet vanzelf. De zon schijnt gratis, maar zonder PV en net kan je er geen pan water mee koken.

Wat hoopt u op de avond over energietransitie vooral aan vragen te krijgen?

Bij wie moet ik wezen als ik samen met anderen wat wil bijdragen? Hoe kom ik meer te weten?

Welke vraag mist u terwijl u daar toch graag wat over zeggen wilt?

Wat is er nodig om de energietransitie te laten slagen? Meer en andere techniek, meer subsidie of meer zeggenschap en betrokkenheid van mensen?

Ons inziens is de energietransitie een onderdeel van sociale en maatschappelijke verandering. Terug naar samenwerken en de menselijke maat.

Deze informatieavond over Energietransitie is dinsdagavond 26 februari en start om 20.00 uur. Locatie: gebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen. Deze bijeenkomst is gratis en iedereen is welkom.

Aanmelding is gewenst: secretaris@groenlinks-heerenveen.nl