Daarbij was het groots in de samenwerking van vele organisaties en vrijwilligers. Het was het resultaat van een dorpsbrede aanpak en had in die zin een grote verbindende waarde. In de projectgroep waren vertegenwoordigd: Coöperatie DAN, Stichting Akwaseum, Stichting Akkrum-Nes Centraal, Stichting Friese Huizen van de Duitse Orde, Stichting Plaatselijk Belang, Stichting Doarpskeamer, Vereniging van Ondernemers Akkrum/Nes, Stichting SKEAN en Stichting Doarpstún. Ook lokale ondernemers zijn betrokken.

Afgelopen maand kon een persoon, bedrijf of organisatie die een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van onze omgeving heeft geleverd, genomineerd worden voor het jaarlijkse Groene Lintje. Het Groene Lintje is een jaarlijks terugkerend initiatief van GroenLinks Heerenveen om Heerenveners die zich inzetten voor natuur en milieu in de spotlight te zetten.Na een oproep in de plaatselijke media kwamen vier nominaties binnen. De jury was enthousiast over alle inzendingen, maar ‘Meet me in the forest’ sprong eruit.

Bij de overige nominaties viel eveneens het samengaan van groene en sociale doelen op. De Buurtkok in Heerenveen is een stichting die met behulp van een team vrijwilligers gezonde maaltijden bereidt met zoveel mogelijk biologische producten uit de streek en van het seizoen. Minima kunnen korting krijgen en een deel van de maaltijden wordt aan de Voedselbank geschonken. Daarnaast worden mensen die samen willen eten met elkaar in contact gebracht.

Stichting Sociaal en Vitaal heeft in Nieuwehorne een zelfoogsttuin. Zo’n 60 gezinnen met een kleine beurs uit de gemeente Heerenveen kunnen hier zelf groenten oogsten.Elke week is er weer een ander aanbod. De groenten worden volledig biologisch gekweekt. Naast gezonde voeding biedt de tuin gelegenheid voor ontmoeting. 

Een heel ander type inzending tenslotte, is de elektrische deelauto in Akkrum-Nes. Nog een initiatief  van de actieve stichting Duurzaam Akkrum-Nes. Dorpsbewoners kunnen zich abonneren, maar ook een proefritje in de elektrische auto is mogelijk.