Nadat de conceptlijst is gepresenteerd door het bestuur van de lokale afdeling, is deze voorgelegd aan de leden. Deze hebben vanavond tijdens de vergadering definitief ingestemd met de keus van de kandidatencommissie. Er is door de commissie uitgebreid met de kandidaten gesproken over politieke ervaring, motivatie, vaardigheden, deskundigheid, verwachtingen en visie. Uiteraard is de integriteit van de kandidaten ook aan de orde geweest. 

Met deze ambitieuze, enthousiaste kandidaten is GroenLinks in onze gemeente goed vertegenwoordigd. Er is een weloverwogen mengelmoes ontstaan van ervaren tot minder ervaren kandidaten, die allemaal hun eigen specialiteit hebben en met hun achtergrond veel kunnen betekenen voor de inwoners van Heerenveen. Uiteraard is er ook aandacht geschonken aan de verdeling tussen man en vrouw. Met het verkiezingsplan ‘Groen, duurzaam & rechtvaardig’ zetten we hoog in op brede welvaart. 

Lijsttrekker Gerrie Rozema: “Het is belangrijk dat we weer een krachtige GroenLinks fractie in de raad krijgen. De problemen van deze tijd zijn fors: corona, de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, armoede, klimaatverandering, het tekort aan woningen. Deze problemen vragen om groene, duurzame en rechtvaardige oplossingen; altijd met de menselijke maat. GroenLinks Heerenveen heeft een geweldige kandidatenlijst en ik ben heel blij en trots dat ik van de leden het vertrouwen heb gekregen om lijsttrekker te mogen zijn. Op naar een mooie verkiezingsuitslag!

 1. Gerrie Rozema
 2. Grietje van Dijk
 3. Jefrey Dekker
 4. Ype van Woersem
 5. Jan Naber
 6. Gabriëlla Modderman
 7. Nine van Zuijlen
 8. Michiel Oosterhagen
 9. Nico Smits
 10. Arend Kolhoff
 11. Liesbeth Stellingwerf
 12. Herma Huizenga
 13. Jelte Pasma
 14. Annie Edens
 15. Anne Dykstra
 16. Els Kornelis
 17. Geert Jan Stams
 18. Jan Vledder
 19. Lolke Eijzenga

De volledige kandidatenlijst én het verkiezingsprogramma is terug te vinden op heerenveen.groenlinks.nl