Tijdens de bespreking in de raadscommissie wordt een aantal dilemma’s voorgelegd aan de raadsleden. Wij delen deze dilemma’s graag met u en horen graag wat u ervan vindt. Om zo uw mening mee te kunnen wegen in onze inbreng. Reageren kan tot en met uiterlijk 1 mei 2020 naar onze fractievoorzitter van Groen Links, Gerrie Rozema: gerrierozemagroenlinks@upcmail.nl

Dilemma’s

Onder elk dilemma staat kort beschreven wat de gekozen richting in de concept beleidskoers is.

De dilemma’s zijn divers, u kunt er dan ook voor kiezen om enkel uw mening te geven over de dilemma’s die voor u relevant zijn en waar u een uitgesproken mening over heeft.

Voor degenen die er graag iets meer over willen weten is een korte beschrijving van de inhoud van het concept ‘Beleidskoers fysieke leefomgeving’ toegevoegd en de Oplegnotitie bij de beleidskoers (versie 5 februari 2020).