Een gebrek aan communicatie vormt de rode draad in de kwestie van de verhoogde cadmiumconcentratie in het afvalwater van Omrin. Dat bleek tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken waar GroenLinks kritische vragen stelde over de kwestie.

Op basis van een eerste analyse concludeert de GGD dat er geen sprake (geweest) van een gevaar voor de volksgezondheid. De verspreiding van het cadmium is beperkt gebleven tot het terrein van de Omrin en De Horne.

De bron van het cadmium is nog steeds niet gevonden. Het staat allerminst vast dat het cadmium afkomstig is van metaalbedrijf De Horne zoals Omrin steeds beweert. Het is goed mogelijk dat de Omrion  zelf de veroorzaker is.  De provincie laat uitzoeken hoe dit zit.

Niet alleen Omrin maar ook de Fumo en de provincie informeerden de gemeente niet over de verhoogde concentratie cadmium, terwijl de kwestie al jaren speelt.  Door deze non-communicatie werd het voor de gemeente onmogelijk gemaakt haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de volksgezondheid op te pakken. Dat is inmiddels wel gebeurd. De GGD is ingeschakeld om de effecten voor de volksgezondheid in kaart te brengen en het gebrek aan communicatie wordt structureel aangepakt. Inmiddels zijn afspraken gemaakt dat de FUMO, de GGD en de provincie elkaar stelselmatig gaan informeren. Ook Omrin is aangesproken op het dramatische gebrek aan communicatie. Van een overheidsbedrijf als Omrin zou je iets beters mogen verwachten, vindt GroenLinks.

Mede op verzoek van GroenLinks zal de gemeenteraad blijven worden geïnformeerd over hoe deze samenwerking vorm gaat krijgen. Binnenkort zal de raad door de GGD worden bijgepraat over alle onderzoeksresultaten.

Volgens de burgemeester Tjeerd van der Zwan doen er veel suggestieve verhalen de ronde waardoor burgers nodeloos ongerust worden gemaakt. Volgens GroenLinks kan dat worden voorkomen als alle partijen volstrekt open zijn over wat er is gebeurd en dat burgers en volksvertegenwoordigers in dergelijke situaties vanaf het eerste moment volledig worden geïnformeerd.  Op dat gebied kan moet nog veel worden verbeterd, vindt GroenLinks.