HEERENVEEN - In de raadsvergadering van maandagavond staat de herziene begroting van de gemeente centraal. 

Iedere fractie zal een betoog houden, maar GroenLinks zal haar zorgen uitspreken over de toekomst van de schuldhulpverlening en de jeugdhulp. 

Direct na de zomer werden er financiële fouten in de begroting van gemeente Heerenveen ontdekt, waardoor er een tekort van bijna € 2 miljoen aan het licht kwam. De afgelopen maanden is er in de raad dan ook veelvuldig gesproken over de financiën en heeft GroenLinks meermaals hun onvrede geuit over het herstelplan en de begroting. 

De fractie begrijpt dat het thema de komende tijd ‘financieel herstel’ zal zijn, maar voor enkele onderdelen van het meerjarenplan hakt dit er vanzelfsprekend flink in. De partij doelt op twee zorgenkindjes, namelijk jeugdhulp en schuldhulpverlening. Bijna ironisch is dat door de tekorten van de gemeenten de, naar verwachting, stijgende vraag naar schuldhulpverlening in de verdrukking dreigt te komen. 

De coronacrisis heeft landelijk grote impact, maar ook lokaal worden de gevolgen steeds zichtbaarder. Tekorten bij de voedselbanken, mentale klachten die de overhand nemen en een toenemend aantal schulden. Door te korten op schuldhulpverlening zal dit niet alleen een financiële impact hebben op de situatie van inwoners, maar ook psychische- en lichamelijke klachten meebrengen. GroenLinks wil weten hoe er gezorgd gaat worden dat inwoners de hulp krijgen die ze nodig hebben en zal binnenkort met een voorstel komen om de meest kwetsbare mensen met schulden te helpen. 

Het andere zorgenkindje van de partij, Jeugdzorg, dreigt door de financiële situatie van de gemeente ook achterop te raken. We lijken de grip op de uitgaven volledig kwijt te zijn, waardoor de vroegtijdige signalering, preventie en samenwerking in de jeugdgezondheidszorg niet zo consequent uitgevoerd kan worden.