Heerenveen - Naar aanleiding van het artikel ‘Het piept en het kraakt bij de jeugdbescherming’ in de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag gaat raadslid Grietje van Dijk vragen stellen tijdens de raadsvergadering van 10 juni a.s.

De raadslid van GroenLinks zal de volgende vragen stellen om de knelpunten van de jeugdbescherming in kaart te brengen:

  • Is het college bekend met de ongekende uittocht van het personeel; is dat een herkenbaar beeld in onze gemeente?

  • Uit een onderzoek van Follow the Money blijkt dat de gevolgen van het verloop groot zijn. Kinderen komen zonder hulp te zitten, doordat er niet tijdig personeel beschikbaar is. Is dit in onze gemeente, binnen het team jeugd en gezin, ook het geval? Zo ja: in hoeveel gevallen?

  • Herkent het college dat de uitstroom bij team Jeugd en Gezin omhoog is gegaan sinds de decentralisering?

  • In een ideaal scenario zou de verhouding tussen jeugdbeschermers en kind 1 op de 13 zijn; hoe hoog is deze verhouding binnen onze gemeente?

  • Is er sprake van een hoog ziekteverzuim bij team Jeugd en Gezin? Zo ja, wat is het percentage?

 

GroenLinks organiseert in het najaar een thema-avond gericht op lokaal jeugdbeleid en vernieuwing in de jeugdzorg. Houd de website (www.heerenveen.groenlinks.nl) in de gaten en meld je tijdig aan!