HEERENVEEN - Op initiatief van GroenLinks en PvdA is er vanavond een motie opgesteld en ingediend over het abonnementstarief WMO. SP, D66 en GBH hebben deze motie mee ingediend, die maandagavond door de Raad is aangenomen. 

Gezamenlijke partijen zien kans om de stijging van de uitgaven in het sociaal domein in te perken door de inkomenstoets voor het abonnementstarief WMO opnieuw in te voeren. 

Nu geldt er een inkomensonafhankelijk abonnementstarief, waardoor burgers die huishoudelijke hulp, maar ook bijvoorbeeld dagbesteding en hulpmiddelen, zelf kunnen betalen tóch een tegemoetkoming bij de Gemeente kunnen aanvragen. Partijen stellen voor de inkomenstoets opnieuw in te voeren, zodat het ‘eerlijk delen’-principe kan worden toegepast. Hierdoor vallen de klappen niet bij de mensen die het al moeilijk genoeg hebben en worden lasten evenredig verdeeld.