HEERENVEEN - Namens de GroenLinks fractie stelde raadslid Retze van der Honing voor om de zienswijze ontwerp-Veenweideprogramma voor 2021-2030 vast te stellen met inachtneming van een aantal amendementen.

In de Raadsvergadering van afgelopen maandag werd de zienswijze van de gemeente Heerenveen op het ontwerp van het programma vastgesteld. Gemeente Heerenveen is samen met andere Friese gemeenten, Provincie Fryslân en het Wetterskip verantwoordelijk voor de inhoud van het Veenweideprogramma voor de komende jaren. Voor onze gemeente is het programma met name van belang voor de ontwikkeling van het gebied Aldeboarn-de Deelen.