Dorps- en wijkdemocratisering en de kwaliteit van de leefomgeving vormen het thema van de ledenbijeenkomst op dinsdagavond 19 maart in Trinitas. Het zijn twee onderwerpen die GroenLinks belangrijk vindt en die ook door burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hoog op de agenda zijn geplaatst.

Dit biedt kansen om een aantal mooie GroenLinkse idealen te verwezenlijken!

De gemeente is bezig om met inspraaktrajecten (Buitengewoon De Greiden en G1000 Centrumvisie) de inwoners van Heerenveen meer te betrekken bij het vormgeven van een plezierige leefomgeving.

Graag willen we met onze leden in gesprek gaan over de eerste ervaringen. Wat levert het op? Wat kan volgens ons beter? Welke onderwerpen lenen zich het beste voor dergelijke inspraaktrajecten en welke niet? In hoeverre is het echt democratisch?

Onze raadsleden zorgen voor een korte introductie, waarna we met elkaar over deze vragen in gesprek gaan.

Voorafgaand aan het themagedeelte is er een korte agenda voor de ledenvergadering.