Verslag ledenvergadering 15  december 2015 in de Kromme Knilles in Akkrum.

Het project met vier studenten om nieuwe en jongere leden te betrekken bij onze activiteiten is niet gelukt. De studenten hebben het helaas laten afweten; ook na herhaaldeljke mails hebben ze niets meer van zich laten horen.De aanwezigen vinden dat met hun school contact moet worden opgenomen. Ze hadden tenminste kunnen laten weten weten waarom ze afgehaakt zijn.

De kas is gecontroleerd door Gerrie Rozema en Joanne van Doremalen. Jan Vledder krijgt décharge en meldt dat alle stukken naar het  hoofdkantoor van GL zijn gestuurd.

De "functioneringscommissie" , Sjaak Kloppenburg en Anton Bot , plannen gesprekken met alle (steun-)fractieleden. Er is een vragenljjst naar de fractieleden gestuurd met het verzoek eventueel aanvullingen aan te dragen.

Het afdelingsreglement behoeft enige aanvulling. Enige onduidelijkheid zou kunnen ontstaan bij arikel 8 lid 5. In dat artikel moet duidelijk staan dat verwezen wordt naar het Huishoudelik Reglement van de landeljke vereniging. Daarmee is het reglement vastgesteld.

Werkplan en begroting worden onveranderd vastgesteld. Er is een suggestie, om een nieuwsbrief voor sympathisanten  te maken, zoals Weststellingwerf dat doet, om deze mensen op die manier op de hoogte te houden.

Het zou goed zijn een landelijk kopstuk naar Heerenveen te halen.. uit de leden-enquete blijkt dat de leden over het algemeen tevreden zijn over onze activiteiten, maar dat meer de publiciteit moet worden gezocht. Meer gebruik van sociale media!

Naar aanleiding van de klimaattop in Parijs wordt daarna het thema Klimaatbeheersing besproken. Zie daarvoor het verslag.

20150904_200554.jpg