Wij willen een groen, duurzaam en rechtvaardig Heerenveen. Bijvoorbeeld zo.

Een fijne en gezonde leefomgeving.
We zetten in op groen, goede fietspaden en een schone omgeving, waarin je zorgeloos kan sporten, ontspannen en verkeren.

Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis.
We stimuleren isolatie van woningen, maken zonnepanelen mogelijk en helpen inwoners dat te kunnen betalen.

Een rechtvaardige samenleving.
We zorgen dat iedereen meetelt en we maken ons sterk voor vertrouwen in elkaar en in de gemeente.

Een betaalbare woonruimte voor iedereen.
Wonen is een recht. Slechte beleggers en huisjesmelkers leggen we aan banden. We maken goedkopere bouw mogelijk.

Een ongedwongen ‘mienskip’.
Samen werken voor elkaar. Met buren en dorpsgenoten regel je een fijne leefomgeving en hulp voor elkaar.

Kies samen met ons voor menselijke, groene, duurzame en rechtvaardige oplossingen. 

Hoe we dat doen? Lees dat verder in ons programma.