Waarom groenLinks?

Als lid van de LCR Landelijke cliëntenraad ben ik voorstander van het motto: “bestaans zekerheid voor iedereen”. Dit uitgangspunt is in goede handen bij GroenLinks.GroenLinks komt op voor datgene kwetsbaar is. Zowel op het menselijke vlak als op het milieuterrein.

Heerenveen staat bekend als “Sportstad van het Noorden”en als “”Mekka van de schaatssport Nederland”. Maar naast topsport moet er ook ruimte zijn voor breedtesport. Dat mensen (die het minder getroffen hebben met talenten) kansen en mogelijkheden krijgen om deel te nemen in het sportcircuit.

GroenLinks heeft volop aandacht voor de kwetsbaarheid in de natuur, het is niet vanzelfsprekend dat er overal wordt gebouwd aan wegen en wonningen. Aan natuurgebieden als Oranjewoud, de Deelen en watergebied rond Akkrum worden speciale kernwaarden toegekend.

Moderne solidariteit

GroenLinks is voor het realiseren van voorzieningen en hulpmiddelen in de collectieve sfeer. Bijvoorbeeld: aanpassingen in speeltuinplaatsen. Kinderen moeten leren op jonge leeftijd om samen te spelen, met of zonder een beperking. Op die manier leren jongen mensen aandacht te hebben voor het wel of niet hebben van talenten.

Het is een goede zaak dat ruimte is voor de Stichting Leergeld, dat jonge mensen “een financieel steuntje in de rug krijgen” en op die manier volop kunnen meedoen in het onderwijs en zo in de samenleving.

Zo bouwen we met z’ allen aan een inclusieve samenleving.