Ype van Woersem: “We zijn blij met de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, vooral onze deelname aan de Heerenveense coalitie. Daarbinnen heeft GroenLinks zich goed kunnen profileren, door veel aandacht te geven aan de lange termijn en de invloed van ons handelen op toekomstige generaties. We kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe coalitie.”

Na ruim vijf jaar raadslidmaatschap neemt Grietje van Dijk afscheid van de fractie. Ype: “Grietje heeft zich altijd met hart en ziel ingezet om Heerenveen socialer en leefbaarder te maken. De GroenLinks-fractie zal haar betrokkenheid en ervaring missen. We bedanken Grietje voor haar enorme inzet!”

Met het wethouderschap van Gerrie Rozema, het eerdere vertrek van Retze van der Honing en het recente vertrek van Grietje van Dijk heeft GroenLinks een volledig nieuwe fractie. De partij gaat deze raadsperiode in met een fris, gedreven, sociaal en groen team. Naast Ype van Woersem bestaat het team uit Jefrey Dekker en Jan Naber. Jefrey is al sinds de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag. Jan wordt september geïnstalleerd als raadslid.

Ype van Woersem woont met zijn vrouw en twee kinderen in Heerenveen. Vanuit zijn interesse voor duurzaamheid is hij werkzaam in de energietransitie. Deze kennis neemt hij ook mee in zijn rol als raadslid. De komende jaren zal hij zich met gedrevenheid inzetten voor een groen, duurzaam en rechtvaardig Heerenveen.

Jefrey Dekker is 20 jaar en student bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Hij woont samen met zijn vriendin in Heerenveen. Jefrey brengt, als jongste raadslid, een nieuwe, frisse blik op de beleidsstukken en maatschappelijke kwesties binnen de gemeente Heerenveen. Hij zal zich focussen op de ruimtelijke ordening en het milieu binnen de gemeente Heerenveen.

Jan Naber woont in de groenste wijk van Heerenveen, samen met zijn partner. Zijn kinderen en kleinkinderen wonen verspreid over Nederland. Mede vanuit de visie van ‘De goede voorouder’ streeft Jan ernaar zijn achtergrond en interesse in de zorg te vertalen naar een vitaal, groen, rechtvaardig en zorgzaam Heerenveen. Als raadslid en commissielid Samenlevingszaken zal hij zich de komende jaren bezighouden met o.a. het uitdagende onderwerp Jeugdzorg.

Meer informatie over de nieuwe fractieleden, hun portefeuilles en de wijken en dorpen waarvoor zij contactpersoon zijn is te vinden onder 'Onze mensen'.