Voor  het Groene Lintje  en de publieksprijs waren de genomineerden:

: 1. Bakker Berend Bolhuis, die staat voor biologische , ambachtelijke producten, 2.Henk Markus van restaurant het Ambacht die op diverse manieren duurzaam werkt,3. Gosse Haga van het IVN, 4, WeidevogelCollectief "Polder Gersloot",  boeren die samenwerken om een groot gebied geschikt(er) te maken voor weidevogels.

De prijswinnaars zijn bekend!

 

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de Koningshof werden de genomineerden door fractievoorzitter Gerrie Rozema geinterviewd. Op die manier konden ze zich nog een keer persoonlijk presenteren voor de jury. Deze bestond uit Irona Groeneveld, Retze vdHoning en Matthijs Sikkes-vdBerg. Winnaar van het GROENE LINTJE is dit keer Bakker Bolhuis!

Bakkerij Bolhuis is al jaren bezig met biologische, ambachtelijk producten.  Volledig biologisch want, zegt hij : "100% is 100%, klaar!" Dat betekent dat het brood tijd wordt gegund. Het proces van b.v. roggebrood maken illustreert de kracht van tijd, gecombineeerd met goede grondstoffen. Het bereiden van roggebrood duurt minimaal 20 uren, aldus de bakker. In die tijd krijgen de natuurlijke processen in het deeg de tijd om hun werk te doen. Dit zorgt ervoor dat de rogge uiteindelijk een zoete smaak krijgt. Daar is geen zoetstof voor nodig, alleen maar rogge, zout, water en natuurlijk tijd en aandacht van de bakker. Door samenwerking met bakkerij vander Molen zijn de eko-producten van Bolhuis in beide bakkerijen te verkrijgen. kijk voor alle heerlijk baksels op zijn website : www.ekobakkerij-bolhuis.nl.  

Nieuw was dit keer de publieksprijs. Er kon op de kandidaten gestemd worden, en daar is ruim gebruik van gemaakt! Na een aarzelend begin, waarbij het leek alsof de bakker ook deze prijs zou gaan winnen , werd het een nek-aan-nek-race tussen de bakker en het Weidecollectief, dat pas in de laatste paar dagen werd beslist. Winnaar werd uiteindelijk het "Weidecollectief Polder Gersloot."

In het Weidevogelcollectief " Polder Gersloot" werken de veehouders Heida, Wouda, Brouwer en Hofstee , samen met Oosterloo aan de bescherming van de weidevogels. In totaal gaat het om ruim 100 ha. aaneengesloten weiland. Initiatiefnemer was Hjalmar Bijlsma van de Fûgelwacht. Hij is de projectleider die de boeren begeleidt en zorgt voor nestregistratie en rapportage. Voor het realiseren van hun doelstelling worden diverse maatregelen genomen., met als belangrijkste : uitstel van het maaien zodat de jonge vogels zich tijdig kunnen verplaatsen. Andere activiteiten zijn o.a. het land bemesten met "droege dong" , (dus geen injectie of zodebemesting)  waardoor er een meer kruidenrijk weiland met meer insecten en dus een gevarieerder voedselaanbod ontstaat. Maatregelen die ten koste gaan van de bedrijfsvoering, deels gecompenseerd middels een onkostenvergoeding of subsidie van de provincie via de Agrarische Natuur Vereniging "de Fjûrlannen "  in Aldeboarn. De resultaten van het collectief zijn zeer hoopgevend. De weidevogelstand is sinds de start licht stijgend!  Terwijl de provinciale en landelijke cijfers een substantiële daling te zien geven. In 2014 ging het om een totaal  van 173 broedparen, waarvan 61 kievit, 57(!) grutto, 30 tureluur, 16 scholekster, 1 snip, 2 veldleeuwerik, 5 slobeend en 1 wilde eend.

Na de prijsuitreiking was er nog een heel gezellige nieuwjaarsborrel.