Zoals afgesproken is Gerrie  Rozema vanaf juni raadslid voor Groenlinks  in de raad van Heerenveen.

Zoals al voor de verkiezingen afgesproken heeft Lolke Eijzenga aan het einde van de raadsvergadering in mei afscheid genomen als raadslid.  Na een ludieke  toespraak in het Bokwerds (!) door Ate Eijer, fractievoorzitter van de Fnp, en een dankwoord van de burgemeester vergezeld van een kado, nam Lolke afscheid van de raad. Vervolgens werd Gerrie beëdigd als raadslid voor GroenLinks.  Met de ervaring, opgedaan in de raad van Boarnsterhim,  heeft ze in beide raadsvergaderingen van Juni de  standpunten van GroenLinks al met verve verdedigd. We bedanken Lolke voor zijn inzet en wensen Gerrie veel succes met het raadswerk.