Werkbezoek groenlinksers aan OMRIN in Heerenveen.

Fractieleden van verschillende friese gemeenten hebben bij een werkbezoek aan OMRIN een zeer leerzame rondleiding gekregen.

na de rondleiding was er discussie over duurzaamheid, hergebruik , en verbranding in het REC van het (nog) niet recycle-bare restafval. moet er voorscheiding zijn van papier, glas, textiel en plastics?

Is nascheiding, zoals dat gebeurt bij OMRIN , niet al voldoende?

Wat zijn de voor- en nadelen van DIFTAR? Wat betekent het voor de kosten van de burger. worden ze echt gestimuleerd tot meer voorscheiding en minder afvalaanbod?